Kankerpatiënten en hun familie

Wat is radiotherapie? Patiënten en hun familie kunnen hier uitgebreide informatie vinden over radiotherapiebehandelingen in België.

Toegang 

Medische professionals en radiotherapie-oncologie

Als medische professional bent u vertrouwd met het concept radiotherapie. Bezoek deze pagina's voor een benadering vanuit medisch standpunt.

Toegang 

Beleidsmakers in de zorg en radiotherapie-oncologie

Radiotherapie is niet zoals andere medische vakgebieden. Dit onderdeel beschrijft bestaande kwaliteitsinitiatieven en kosteneffectiviteit.  

Toegang

Home > Nieuws

Nieuws

Oktober: bewustwordingsmaand rond borstkanker

08 oktober 2018

Radiotherapeuten en medische technologie ijveren samen voor betere toegang tot moderne bestralingstechnieken

Brussel, 5 oktober 2018 – Borstkanker is de meest voorkomende kwaadaardige tumor bij de Belgische vrouw: ongeveer 1 op 9 vrouwen in België wordt hier vóór de leeftijd van 75 jaar mee geconfronteerd. Dagelijks krijgen 26 Belgische vrouwen deze diagnose. Elk jaar in oktober vestigen artsen, patiëntenverenigingen, onderzoeksinstellingen en behandelingscentra met behulp van verschillende acties en campagnes wereldwijd de aandacht op borstkanker. Ook onze nationale borstkankercampagne Think pink zet dan extra in op sensibilisering.

Lees meer »

Evaluating the Current Place of Radiotherapy as Treatment Option for Patients With Muscle Invasive Bladder Cancer in Belgium.

13 september 2018

Dit artikel is enkel beschikbaar in het Engels.

Lees meer »

Characteristics of Radiotherapy Trials Compared With Other Oncological Clinical Trials in the Past 10 Years

29 mei 2018

Xu Liu, MD1; Yuan Zhang, MD1; Ling-Long Tang, MD1; et al

Source of this article: JAMA network

Dit artikel is enkel beschikbaar in het Engels.

Adjuvant chemoradiotherapy versus radiotherapy alone for women with high-risk endometrial cancer (PORTEC-3)

05 maart 2018

Final results of an international, open-label, multicentre, randomised, phase 3 trial

Dit artikel is enkel beschikbaar in het Engels.

Bijna derde van de patiënten die voordeel zou ondervinden van radiotherapie krijgt die niet.

22 februari 2018

Niet alle kankerpatiënten die geholpen zijn met radiotherapie, krijgen die. Dat blijkt uit recent onderzoek van dokter Yolande Lievens van het UZ Gent.

Lees meer »

Nieuwe behandeling voor uitgezaaide prostaatkanker

19 december 2017

In Gent hebben onderzoekers een nieuwe behandeling ontdekt tegen de uitzaaiing van prostaatkanker. Voordien koos de arts altijd voor een afwachtende houding of onmiddellijke hormoontherapie. Dat laatste brengt veel bijwerkingen met zich mee. Nu blijkt dat ook een gerichte behandeling van de uitzaaiingen met radiotherapie of chirurgie die in toom houden.

Lees meer »

Breast Cancer Patients Largely Find Radiation Therapy Experience Better Than Expected

02 oktober 2017

Dit artikel is enkel in het Engels beschikbaar.

The Patient's Perspective on Breast Radiation Therapy: Initial Fears and Expectations Versus Reality

29 september 2017

N. Shaverdian, X. Wang, J.V. Hegde, C. Aledia, M.L. Steinberg, S.A. McCloskey

Dit artikel is beschikbaar in het Engels.

Recente ontwikkelingen binnen radiotherapie

28 september 2017

Deborah E. Citrin, M.D.

Dit artikel is beschikbaar in het Engels.

Neoadjuvante therapie en oesofagectomie bij lokaal gevorderd slokdarmcarcinoom

28 augustus 2017

Voor patiënten met lokaal uitgebreid thoracaal oesofageaal squameuscelcarcinoom (ESSC) is neoadjuvante therapie gevolgd door heelkunde de meest voorgestelde behandeling. De resultaten van gerandomiseerde studies zijn echter niet consistent. De te volgen strategie blijft voorwerp van studie. Deze studie evalueert de invloed van neoadjuvante therapie op de postoperatieve fase, op de ziektevrije overleving (DFS) en de algemene overleving (OS).

Lees meer »

Palliatieve radiochemotherapie bij gemetastaseerd slokdarmcarcinoom

28 augustus 2017

Op platinum gebaseerde chemotherapie wordt beschouwd als standaardbehandeling bij inoperabel gemetastaseerd slokdarmcarcinoom, wat bij ongeveer 50% van de patiënten het geval is bij diagnose. De overleving bedraagt echter minder dan een jaar. Dysfagie is het frequentst voorkomende symptoom bij slokdarmcarcinoom en verbetert met chemotherapie slechts na verschillende weken.

Een retrospectieve studie bij 50 consecutieve patiënten met een stadium IV-slokdarmcarcinoom, die nog nooit radio- of chemotherapie hadden gekregen, gerekruteerd tussen april 2008 en december 2014 in een universitair ziekenhuis, toont de veiligheid en verbetering van de dysfagiescore aan van gecombineerde chemoradiotherapie.

Lees meer »

Preoperatieve chemotherapie versus chemoradiotherapie

25 augustus 2017

Een combinatie van preoperatieve chemotherapie en radiotherapie is beter dan chemotherapie alleen bij de chirurgische behandeling van lokaal uitgebreid adenocarcinoma van de oesophagogastrische junctie. Patiënten in goede algemene toestand ondergaan dan ook best preoperatief naast de chemotherapie een bestraling, hetgeen zowel de kans op lokale progressie vermindert als een betere overleving tot gevolg heeft.

Lees meer »

Overleving bij oudere patiënten met glioblastoma

25 augustus 2017

Bij oudere en zwakke patiënten met glioblastoma is een bestraling van korte duur even goed als een klassieke radiotherapie. Dit is dus een aanvaardbare optie voor patiënten ouder dan 65 jaar, zeker wanneer een chemotherapie gecontra-indiceerd is.

Lees meer »

Study: Breast cancer patients receiving neoadjuvant radiation have lower risk of second primary tumor

20 juli 2017

This article is available in English.

Right-sided Colorectal Tumours: An Internal Radiation Advantage

10 juli 2017

Dit artikel is enkel beschikbaar in het Engels.

Benodigde ziekenhuiscapaciteit in 2025 en criteria voor aanbodbeheersing van complexe kankerchirurgie, radiotherapie en materniteit

30 juni 2017

Het Federaal Kenniscentrum voor de gezondheidszorg heeft haar rapport over de behoeften voor Radiotherapie in België gepubliceerd.

Download het rapport hier.

What Radiation Therapy is NOT

28 juni 2017

Dit artikel is enkel beschikbaar in het Engels.

Volstaat één sessie Radiotherapy?

14 juni 2017


Compressie van het wervelkanaal is een frequente complicatie bij gemetastaseerde kanker. De meeste patiënten worden gewoonlijk behandeld met radiotherapie om de neurologische functies en de beweeglijkheid te verbeteren. Die behandeling vermindert ook de pijn die kan optreden bij zo'n compressie. Het is echter nog niet duidelijk wat de beste stralingsdosis is. Momenteel wordt een dosis toegediend van 8 tot 40 Gy verdeeld over 20 fracties. 

Lees meer »

Radiotherapie voor borstkanker

14 juni 2017

Patiëntvriendelijker en effectiever

Om patiënten met borstkanker te bestralen, heeft het UZ Gent een nieuwe buikligpositie én een nieuwe therapietafel ontwikkeld. Dat maakt radiotherapie nog veiliger - en helpt ons om de behandelduur te verkorten door minder maar hogere fracties toe te dienen.

Lees meer »

Video in plaats van anesthesie tijdens radiotherapie bij kinderen met kanker

08 juni 2017

Radiotherapie is één van de belangrijkste kankerbehandelingen, maar de patiënt moet dan wel minstens een halfuur stil blijven liggen. Voor kinderen, gestreste patiënten en patiënten met claustrofobie kan dat een hele opgave zijn. Artsen geven daarom anxiolytica aan volwassenen en een lichte algemene anesthesie bij kinderen. Dat betekent dan ook dat ze zes uur voor de sessie niet meer mogen eten of drinken.

Lees meer »

UZ Gent werkt betere buikligpositie voor bestraling borstkanker uit

03 april 2017

Onderzoekers van de dienst Radiotherapie van het UZ Gent hebben een nieuwe buiklighouding en therapietafel uitgewerkt om borstkankerpatiënten te bestralen. Patiënten worden daarbij bestraald terwijl ze een crawlzwemhouding aannemen. De nieuwe houding en tafel bieden patiënten meer comfort.
 

Lees meer »

Studie : het verkorten van de radiotherapie behandelingsreeks kan veilig de behandelkosten van borstkanker verminderen

15 maart 2017

Deze studie is enkel in het Engels beschikbaar.

Professor De Neve wordt erkend voor zijn werk in de medische fysica

13 december 2016

The article is available in English.

Radiotherapie: een vaak miskende specialisatie die een hoog technologische vooruitgang kent

09 november 2016

Interview met Professor Dirk van Gestel na het BRAVO-symposium 2016

(verschenen in De medische referentie van oktober/november 2016)

Op 1 oktober laatstleden vond te Brussel het BRAVO (Belgian Radiation Oncology Awareness and Visibility Organization)-Symposium plaats. Radiotherapie-oncologie is een medische specialiteit die moet optornen tegen onwetendheid en vooroordelen. Uit een recente enquête blijkt immers dat de algemene perceptie van de radiotherapie bij de Belgische bevolking ver van de realiteit staat.

Lees meer »

Noden en financiering van radiotherapie in Frankrijk en Europa

08 november 2016

For the abstract in English, click here.

Pour le résumé en Français, cliquez ici.

Radiotherapy gets the investment it needs

27 oktober 2016

Today NHS England announced that it will invest £130m over the next couple of years in new radiotherapy machines.

This is great news. Especially when research has shown that for some types of cancer, more advanced radiotherapy techniques – which the newer machines can provide – are what patients need.

Lees meer »

BRAVO trekt aan alarmbel tijdens Symposium over radiotherapie

17 oktober 2016

Orfit presenteert in Japan bijdrage tot strijd tegen kanker tijdens Koninklijke Missie

Antwerpen, 17 oktober 2016 - Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) is kanker de tweede doodsoorzaak wereldwijd. In België alleen al komen er per dag gemiddeld zo’n 164 nieuwe kankerpatiënten bij. Onlangs organiseerde BRAVO een Symposium over het onderkende belang van radiotherapie in de strijd tegen kanker. Tijdens dit Symposium kwamen verschillende internationaal gereputeerde specialisten hun licht werpen op het belang van radiotherapie en op de manier waarop men zou moeten kijken naar de kost die er aan verbonden is.

Lees meer »

Plaatselijke borstkanker: best conservatieve chirurgie + radiotherapie

12 oktober 2016

Een combinatie van conservatieve borstchirurgie en radiotherapie verbetert de tienjaarsoverleving bij vrouwen met een borstkanker in een vroeg stadium in vergelijking met een mastectomie.

Lees meer »

RADIOTHERAPIE FINANCIEEL GEKORTWIEKT

21 september 2016

Of hoe kortetermijndenken schijnbesparingen oplevert waarvan de patiënt uiteindelijk de dupe is

Brussel, 21 september 2016. Door intens onderzoek, ook in ons land, is radiotherapie nog veel efficiënter geworden dan ze al was, maar de behandeling dreigt onbetaalbaar te worden door de besparingen die op de sector afkomen. Het is BRAVO, de Belgische organisatie die meer zichtbaarheid wil geven aan kankerbestrijding door radiotherapie, die dringend aandacht vraagt voor dit probleem.
De noodkreet van BRAVO valt vrijwel samen met het colloquium “Radiation Oncology in the Fight against Cancer” van 1 oktober a.s. in Brussel, waar een aantal internationaal gereputeerde specialisten de vooruitgang van het onderzoek, de praktische toepassing ervan en onder meer ook de betaalbaarheid zullen toelichten.

Lees meer »

Radiotherapie vs. chemotherapie bij patiënten met stadium II-teelbalkanker

25 juli 2016

Radiotherapie geeft betere resultaten dan chemotherapie bij patiënten met een stadium IIa-teelbalkanker. Bij teelbalkanker stadium IIb zijn de resultaten equivalent.

Lees meer »

Shorter course of prostate cancer radiotherapy could save NHS millions of pounds

11 juli 2016

A shorter course of prostate cancer radiotherapy, involving fewer hospital visits and higher individual doses of radiotherapy, is as effective as the current standard treatment for both survival and quality of life, a major new study reports.

Researchers leading the 14-year trial - published in The Lancet Oncology today (Monday) - believe the new treatment schedule would be more convenient for patients and could save the NHS tens of millions of pounds per year.

Read the entire article (English, PDF) >>

Hoogrisicoprostaatkanker: radiotherapie verdubbelt de overleving

22 juni 2016

Bij een hoogrisicoprostaatkanker volstaat een hormoontherapie niet. Door radiotherapie toe te voegen, kan je een ongunstige evolutie tegengaan. Dat moest echter wel nog worden bewezen. Dat heeft de SPCG-7 (Scandinavian Prostate Cancer Group-7) gedaan in een recente publicatie in the Journal of European Urology. 

Lees meer »

Giving chemotherapy after radiotherapy delays rare brain tumour growth

13 juni 2016

Giving chemotherapy after radiotherapy delays further growth of a rare type of brain tumour, increasing the number of patients alive at five years from 44 per cent to 56 per cent.

These results - from a clinical trial for patients with anaplastic glioma run by the European Organisation for Research and Treatment of Cancer (EORTC) and funded in UK by Cancer Research UK - were presented at the 2016 American Society of Clinical Oncology (ASCO) Annual Meeting in Chicago on June 6, 2016.

Read the entire article (English, PDF) >>

Radiotherapy needs likely to increase in all European countries by 2025

20 april 2016

The demand for radiotherapy across all European countries will increase by an average of 16% between 2012 and 2025, with the highest expected increase being for prostate cancer cases (24%), according to a new study published in Radiotherapy and Oncology.

Read the entire article (English, PDF) >>

Prostaatkanker pT2N0 en pT3pN0: Betere totale overleving met hormoontherapie plus radiotherapie

29 maart 2016

Een studie met een follow-up van 12 jaar toont aan dat een combinatie van hormoontherapie en radiotherapie de totale overleving verbetert bij patiënten met een prostaatkanker pT2-3pN0. De studie in kwestie, de RTOG9601-studie, werd einde januari gepresenteerd op het congres van de ASCO GI in San Francisco.

Lees meer »

Plaatselijke prostaatkanker en radiotherapie: hogere doses geven?

22 november 2015

BRUSSEL  22/11 - Patiënten met een plaatselijke prostaatkanker kunnen baat vinden bij radiotherapie. Maar welke doses moet je geven? Sommigen pleiten voor een hoge dosis, ongeacht de agressiviteit van de tumor, in de hoop zo een ongunstige evolutie te voorkomen en de totale overleving te verhogen. Maar wordt die hoop bewaarheid? Een nieuwe prospectieve studie geeft het antwoord op die vraag.

Lees meer »

Hersenbestraling na stereotactische radiochirurgie

27 juli 2015

Een goed idee of toch niet?

verschenen in Belgian Oncology News in Juni 2015

Een uitstekende vraag, die je echter niet zomaar met ja of neen kan beantwoorden. Bestraling van de hele hersenen verbetert de lokale controle, maar niet de overleving en veroorzaakt een significante achteruitgang van de cognitieve functies, wat negatieve invloed heeft op de levenskwaliteit.

Lees meer »

Rita May's Verhaal - Radiotherapie in het Weston Park Hospital

29 juni 2015

Beluister het verhaal van Rita May (in het Engels), over haar persoonlijke ervaring met radiotherapie in het Weston Park Hospital in Sheffield, en kom te weten wat jij en je geliefden kunnen verwachten.

Lees meer »

Belg tast in het duister rond radiotherapie

01 juni 2015

verschenen in De Specialist op 27 mei 2015

Een recente enquête toont aan dat de Belgische bevolking regelmatig de bal misslaat als ze bevraagd wordt over een aantal aspecten van radiotherapie. De meest opvallende bevinding is allicht dat heel wat mensen radiotherapie met radiologie verwarren of het verschil tussen beide niet kennen. Daarnaast is de algemene perceptie soms negatief. "Ook onze studenten weten niet goed wat radiotherapie is", zegt professor Gert De Meerleer (dienst radiotherapie, UZ Gent). "Radiotherapie wordt aan sommige universiteiten zelfs niet meer als een apart vak gedoceerd."

Lees meer »

Helder, minutieus en gebaseerd op stevig bewijsmateriaal

28 mei 2015

Zo bestempelt de ASCO (American Society of Clinical Oncology) de richtlijnen van de ASTRO (American Society for Radiation Oncology) voor radicale en adjuvante radiotherapie bij een plaatselijk gevorderde niet-kleincellige longkanker.

Er is geen eensgezindheid over het therapeutische beleid bij een plaatselijk gevorderde niet-kleincellige longkanker. Het blijft een moeilijke opgave om de verschillende behandelingsvormen te combineren. Daar zou nu verandering in moeten komen met de publicatie van de richtlijnen, die direct door de ASCO werden goedgekeurd.

Lees meer »

Bestralen bij longkanker even effectief als opereren

26 mei 2015

Patiënten met resectabel stadium 1 niet-kleincellige longkanker kunnen net zo goed behandeld worden met stereotactische bestraling als met een operatie, de gangbare behandeling. Dit blijkt uit de eerste gerandomiseerde klinische studie op dit gebied, door Nederlandse (onder leiding van VUmc) en Amerikaanse artsen en onderzoekers. Zij hebben hun bevindingen beschreven in The Lancet Oncology.

Lees meer »

Oligometastastische prostaatkanker : De metastasen behandelen

07 mei 2015

Eur Urol. 2015 May;67(5):852-863. doi: 10.1016/j.eururo.2014.09.004. Epub 2014 Sep 17.

Metastasis-directed Therapy of Regional and Distant Recurrences After Curative Treatment of Prostate Cancer: A Systematic Review of the Literature.

Ost P1, Bossi A2, Decaestecker K3, De Meerleer G4, Giannarini G5, Karnes RJ6, Roach M 3rd7, Briganti A8.

Lees meer »

Studie: Perceptie van radiotherapie in de behandeling van kanker

27 april 2015

Masterproef van Main Xion MAK, aangeboden tot het behalen van de graad van Master in de Handelswetenschappen (Afstudeerrichting: Bedrijfsmanagement en Ondernemerschap)

Download de masterproef >>

Lees meer »

KlaraTegenKanker - The War on Cancer

22 april 2015

The War on Cancer! Beluister deze interessante dialoog op Klara over kankerbestrijding: in het kader van KlaraTegenKanker spreekt Werner Trio met kankergeneticus Peter Vandenberghe (Centrum Menselijke Erfelijkheid KULeuven) en borstchirurg Marie-Rose Christiaens (diensthoofd oncologische geneeskunde KULeuven) over de precisiegeneeskunde, een geheel nieuwe aanpak van kanker.

http://apps.vrt.be/radioplayer/player.html?channel=31&ondemand=31_KL150418FTRI.xml

De Belg kent radiotherapie niet zo goed

17 april 2015

Persbericht - Brussel, 17-04-2015

Een recente enquête bij de bevolking wijst uit dat de Belg beter geïnformeerd moet worden over radiotherapie. Informeren is één van de doelstellingen van BRAVO.

Lees meer »

Radiotherapie en androgeendeprivatietherapie bij plaatselijk gevorderde prostaatkanker

09 maart 2015

Een combinatie van radiotherapie en androgeendeprivatietherapie (ADT) verbetert de overleving bij een plaatselijk gevorderde prostaatkanker significant.

Lees meer »

Win-winsituatie bij behandeling laagrisico - DCIS

23 februari 2015

In gecontroleerde, gerandomiseerde studies met twee groepen is er vaak een winnaar en een verliezer. Maar soms heb je een win-winsituatie.

Lees meer »

Thoraxbestraling bij kleincellig longcarcinoom

19 februari 2015

Thoraxbestraling, bovenop profylactische craniale radiotherapie zou overwogen moeten worden voor alle patiënten met kleincellig longcarcinoom in een uitgebreid stadium (ES-SCLC) die goed reageerden op chemotherapie. Dat schrijven de auteurs van een internationale fase 3-studie waaraan ook een Belgisch centrum deelnam.

Lees meer »

Concentratie van zeldzame ziekten: wat met radiotherapie?

12 februari 2015

Jean-Paul Joris, lid van het VBS-directiecomité, schetste op het VBS-congres van afgelopen zaterdag het standpunt van een perifeer ziekenhuis. Veranderingen in concentratie bij de aanpak van zeldzame ziekten moeten passen in een globaal radiotherapieplan, vindt hij.

Lees meer »

Prostaatkanker : Tabak + radiotherapie = groot gevaar

11 februari 2015

Een studie wijst op de gevaren van roken bij patiënten met prostaatkanker die worden behandeld met radiotherapie. Sigaretten roken zou niet alleen de toxiciteit van de behandeling verhogen, maar zou ook het risico op recidief, ontwikkeling van metastasen en de sterfte aan prostaatkanker verhogen.

Lees meer »

Concentratie van medische (radiotherapie) apparatuur

09 februari 2015

Bekijk een interview met de Vlaamse minister van Welzijn Jo Van Deurzen over de concentratie van medische apparatuur, ook op het gebied van radiotherapie.

Klik hier voor het interview.

 

Behandeling van kanker is teamwerk geworden: na 10 jaar Multidisciplinair Oncologisch Consult maakt het KCE de balans op

21 januari 2015

Bron: Artsenkrant (Dr. Jacques Ninane)

Vrijens F, Kohn L, Dubois C, Leroy R, Vinck I, Stordeur S. Ten years of multidisciplinary teams meetings in oncology: current situation and perspectives. Health Services Research (HSR) Brussels: Belgian Health Care Knowledge Centre (KCE). 2015. KCE Reports 239Cs. D/2015/10.273/21.

Het Multidisciplinair Oncologisch Consult (MOC) is een overleg tussen verschillende specialisten, betrokken bij de behandeling van een patiënt met kanker, om samen een individueel diagnose-, behandel- en opvolgplan op te stellen. Sinds een tiental jaren worden de deelnemende artsen hiervoor ook vergoed door de ziekteverzekering. Op vraag van het RIZIV maakte het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) de balans op van de MOCs en ging het na hoe hun werking nog kan worden verbeterd.

Lees meer »

Prostaatkanker: rol van adjuvante radiotherapie

19 januari 2015

Adjuvante radiotherapie verlaagt de specifieke sterfte in een subgroep van patiënten met prostaatkanker met lymfekliermetastasen

Lees meer »

Zichtbaarheid radiotherapie kan veel beter

25 november 2014

Uit: Artsenkrant

Om radiotherapie-oncologie beter bekend te maken bij een groot publiek en een aantal misverstanden uit de weg te ruimen, richtten artsen/radiotherapeuten-oncologen samen met de industrie Bravo (Belgian Radiation Oncology Awareness and Visibility Organization) op.

Lees meer »

Radiotherapie kan de overleving van sommige prostaatkanker patiënten verbeteren

17 oktober 2014

Impact of Adjuvant Radiotherapy on Survival of Patients With Node-Positive Prostate Cancer

Recent werd een nieuwe wetenschappelijke studie gepubliceerd in verband met de resultaten van bestraling van prostaatkanker patiënten:

Impact of Adjuvant Radiotherapy on Survival of Patients With Node-Positive Prostate Cancer, JCO 2014, 32 (29). (Firas Abdollah, R. et al)

Lees meer »

Patiënten dik tevreden over radiotherapie

03 september 2014

Nederlands rapport nu beschikbaar

Nederlandse patiënten geven behandeling met bestraling gemiddeld een rapportcijfer 9,1. Uitzonderlijk hoog, volgens een Nederlands onderzoek (studie uitgevoerd door Nivel).

(Bron: Medischcontact.artsennet.nl)

Lees meer »

Cancerresearchuk.org: Vision for Radiotherapy 2014-2024

25 juli 2014

Radiotherapie voor nier carcinoma

06 mei 2014

wetenschappelijke publicatie

Auteur:

Dr G De Meerleer en anderen

Titel van de publicatie:

Radiotherapy for renal-cell carcinoma

Tijdschrift referentie:

Lancet Oncol 2014; 15: e170-77

Samenvating in het Engels:

Renal-cell carcinoma is considered to be a radioresistant tumour, but this notion might be wrong. 

Lees meer »

'Shared Decision-Making and Patient Control'

29 april 2014

Invloed op de tevredenheid van patiënten

ACHTERGROND: Shared decision-making (SDM) has been linked to important health care quality outcomes. However, to the authors’ knowledge, the value of SDM has not been thoroughly evaluated in the field of radiation oncology. The objective of the current study was to determine the association between SDM and patient satisfaction during radiotherapy (RT). The authors also explored patient desire for and perception of control during RT, and how these factors relate to patient satisfaction, anxiety, depression, and fatigue.

Lees meer »

Innovatieve radiotherapie-technieken: een multicenter time-driven activity-based costing studie

01 april 2014

KCE report 2011-26 (HTA) (kenniscentrum)

Lees meer »

Hoe wordt radiotherapie veilig gehouden?

20 maart 2014

BBC1 toont hoe verhoogde precisie in radiotherapie het steeds veiliger maakt

Er bestaan nog steeds veel misverstanden over het behandelen van kanker met Radiotherapie-oncologie. Deze video maakt op een eenvoudige wijze duidelijk hoe moderne radiotherapie nu precies werkt.

Recente medisch-technische vooruitgang werpt totaal ander licht op borstkankerscreening

28 januari 2014

BRAVO weerlegt met klem conclusies van dr. Ann Van den Bruel

Dr. Ann Van den Bruel lanceerde in De Standaard van 22/01/14 het debat over de zin en onzin van (borstkanker)screening. BRAVO, het overlegplatform van radiotherapeuten-oncologen en industrie distancieert zich van haar uitspraken en conclusies Hieronder leest u waarom.

Lees meer »

Modern breast radiotherapy reduces cardiac risks

22 januari 2014

"Risk and Risk Reduction of Major Coronary Events Associated With Contemporary Breast Radiotherapy"

(JAMA Intern Med. 2014;174(1):158-160. doi:10.1001/jamainternmed.2013.11790)

Lees meer »