Kankerpatiënten en hun familie

Wat is radiotherapie? Patiënten en hun familie kunnen hier uitgebreide informatie vinden over radiotherapiebehandelingen in België.

Toegang 

Medische professionals en radiotherapie-oncologie

Als medische professional bent u vertrouwd met het concept radiotherapie. Bezoek deze pagina's voor een benadering vanuit medisch standpunt.

Toegang 

Beleidsmakers in de zorg en radiotherapie-oncologie

Radiotherapie is niet zoals andere medische vakgebieden. Dit onderdeel beschrijft bestaande kwaliteitsinitiatieven en kosteneffectiviteit.  

Toegang

Home > Nieuws

Nieuws

Bijna derde van de patiënten die voordeel zou ondervinden van radiotherapie krijgt die niet.

Niet alle kankerpatiënten die geholpen zijn met radiotherapie, krijgen die. Dat blijkt uit recent onderzoek van dokter Yolande Lievens van het UZ Gent.

Radiotherapie is een van de drie pijlers in kankerbehandeling, naast chemotherapie en chirurgie. De stralen doden de kankercellen door hun DNA te beschadigen, maar dat kan ook gezonde omliggende cellen beïnvloeden. Bij moderne radiotherapie is dat anders. “We zagen de voorbije twintig jaar een enorme technologische evolutie. Dankzij betere radiotherapietechnieken, parallel met betere beeldvorming, kunnen we de straling beter op de tumor richten en de dosis errond beperken.” zegt Prof. Dr. Lievens. “Door die gerichte bestraling kunnen we de tumor beter controleren, zijn er minder nevenwerkingen en wordt de bestralingsduur verkort. Dat verbetert de levenskwaliteit van de patiënt.”

Op 7 november 2017 markeerden we 150 jaar sinds de geboorte van de Poolse grondlegger Marie Curie, zij geldt als een van de grootste pioniers in de wetenschap en legde met haar ontdekking van radium de basis voor nucleaire geneeskunde, waaronder radiotherapie.

Ter ere van deze verjaardag lanceert de Europese Vereniging van Radiotherapie Oncologie (ESTRO) een bewustmakingscampagne om de voordelen van radiotherapie te beklemtonen.  Dat is nodig, vindt Prof. Dr. Lievens. “We zien dat niet alle patiënten aan de nodige radiotherapie toekomen. Dat heeft verschillende oorzaken. Verwijzers moeten zich bewust zijn van de voordelen van radiotherapie. Maar het is ook belangrijk dat de behandeling toegankelijk is en correct wordt terugbetaald. Vandaag betaalt de overheid tot maximaal 6.000 euro per behandeling. Dat bedrag is onvoldoende voor een moderne bestralingsbehandeling.”, besluit Prof. Dr. Lievens.

De Belgische radiotherapie-oncologie diensten (artsen, medische fysici en verpleegkundigen) werken nauw samen met de medische industrie die de middelen en systemen ter beschikking stellen om behandelingen van hoge kwaliteit te kunnen aanbieden aan de patiënten. De medische en industriële partners binnen BRAVO beslisten om samen meer kenbaarheid te geven aan radiotherapie-oncologie als een veilige en zeer moderne vorm van kanker behandeling.

22 februari 2018

« Terug