Kankerpatiënten en hun familie

Wat is radiotherapie? Patiënten en hun familie kunnen hier uitgebreide informatie vinden over radiotherapiebehandelingen in België.

Toegang 

Medische professionals en radiotherapie-oncologie

Als medische professional bent u vertrouwd met het concept radiotherapie. Bezoek deze pagina's voor een benadering vanuit medisch standpunt.

Toegang 

Beleidsmakers in de zorg en radiotherapie-oncologie

Radiotherapie is niet zoals andere medische vakgebieden. Dit onderdeel beschrijft bestaande kwaliteitsinitiatieven en kosteneffectiviteit.  

Toegang

Home > Nieuws

Nieuws

Helder, minutieus en gebaseerd op stevig bewijsmateriaal

Zo bestempelt de ASCO (American Society of Clinical Oncology) de richtlijnen van de ASTRO (American Society for Radiation Oncology) voor radicale en adjuvante radiotherapie bij een plaatselijk gevorderde niet-kleincellige longkanker.

Er is geen eensgezindheid over het therapeutische beleid bij een plaatselijk gevorderde niet-kleincellige longkanker. Het blijft een moeilijke opgave om de verschillende behandelingsvormen te combineren. Daar zou nu verandering in moeten komen met de publicatie van de richtlijnen, die direct door de ASCO werden goedgekeurd.

We onthouden zes fundamentele punten.

  • Voor een in opzet curatieve behandeling wordt een concomiterende radiochemotherapie aanbevolen. Die behandeling geeft een betere lokale controle en een langere totale overleving dan sequentiële toediening van chemotherapie en radiotherapie en dan radiotherapie alleen.
  • Bij patiënten die een concomiterende radiochemotherapie niet verdragen, wordt sequentiële toediening van chemotherapie en daarna radicale radiotherapie bevolen. De totale overleving is immers beter met sequentiële chemo- en radiotherapie dan met radiotherapie alleen.
  • Radiotherapie alleen is geïndiceerd bij patiënten die niet in aanmerking komen voor een combinatietherapie. Radiotherapie wordt in de regel beter verdragen, maar de overleving is minder goed.
  • Er is geen plaats voor een systematische inductiechemotherapie voor radiochemotherapie.
  • Een consoliderende chemotherapie na radiochemotherapie wordt niet routinegewijs aanbevolen. Dat blijft evenwel een optie bij patiënten die tijdens de radiotherapie geen systemische chemotherapie in volle dosering hebben gekregen.
  • Het ideale schema van concomiterende chemo- en radiotherapie is niet bekend. De twee schema’s die het vaakst worden gebruikt, zijn een combinatie van cisplatine en etoposide en een combinatie van carboplatine en paclitaxel.

G Rodrigues et al. Definitive and adjuvant radiotherapy in locally advanced non-small cell lung cancer: An American Society for Radiation Oncology (ASTRO) evidence-based clinical practice guideline. Pract Radiat Oncol. 2015; 5(3):141-48 et 149-55.
http://www.practicalradonc.org/article/S1879-8500(15)00082-X/abstract en http://www.practicalradonc.org/article/S1879-8500(15)00083-1/abstract

28 mei 2015

« Terug