Kankerpatiënten en hun familie

Wat is radiotherapie? Patiënten en hun familie kunnen hier uitgebreide informatie vinden over radiotherapiebehandelingen in België.

Toegang 

Medische professionals en radiotherapie-oncologie

Als medische professional bent u vertrouwd met het concept radiotherapie. Bezoek deze pagina's voor een benadering vanuit medisch standpunt.

Toegang 

Beleidsmakers in de zorg en radiotherapie-oncologie

Radiotherapie is niet zoals andere medische vakgebieden. Dit onderdeel beschrijft bestaande kwaliteitsinitiatieven en kosteneffectiviteit.  

Toegang

Home > Nieuws

Nieuws

Hoogrisicoprostaatkanker: radiotherapie verdubbelt de overleving

Bij een hoogrisicoprostaatkanker volstaat een hormoontherapie niet. Door radiotherapie toe te voegen, kan je een ongunstige evolutie tegengaan. Dat moest echter wel nog worden bewezen. Dat heeft de SPCG-7 (Scandinavian Prostate Cancer Group-7) gedaan in een recente publicatie in the Journal of European Urology. 

Bij een hoogrisicoprostaatkanker is er een hoog risico op ontwikkeling van metastasen en mag je terecht de vraag stellen of toevoeging van lokale radiotherapie aan een systemische hormoontherapie wel zin heeft. De eerste studie van de "Scandinavian Prostate Cancer Group-7", die in 2009 werd gepubliceerd,1 was een gerandomiseerde fase 3-studie bij 875 patiënten met een plaatselijk gevorderde prostaatkanker (stadium T3, N0 M0, PSA < 70 ng/ml), die waren gerandomiseerd naar een hormoontherapie alleen gevolgd door flutamide of een hormoontherapie plus radiotherapie.

Een hormoontherapie volstaat niet

Na een mediane follow-up van 7,6 jaar was de sterfte hoger met een hormoontherapie alleen dan met een combinatie van hormoontherapie en radiotherapie (79 versus 37 sterfgevallen). De 10 jaarssterfte bedroeg 39,4% met de hormoontherapie en 29,6% met een hormoontherapie + radiotherapie. Op grond van die gegevens concludeerde de groep dan ook dat een combinatie van hormoontherapie en radiotherapie de nieuwe standaardbehandeling is bij die hoogrisicoprostaatkanker.

Een stijging van de totale overleving met 2,4 jaar

Diezelfde groep heeft nu de geactualiseerde resultaten2 van de studie van 2009 gepubliceerd met een follow-up van in het totaal 12 jaar. 90% van de patiënten had nog altijd een hoogrisicokanker. De patiënten waren gerandomiseerd naar een hormoontherapie (androgeenblokkade gedurende 3 maanden gevolgd door flutamide 250 mg 3x/d) of een hormoontherapie + radiotherapie van de prostaat (70 Gy). De specifieke sterfte na 15 jaar was 34% met de hormoontherapie en 17% met de hormoontherapie + radiotherapie (p < 0,001). De mediane totale overleving was dus 2,4 jaar langer met een combinatie van hormoontherapie + radiotherapie. Op grond van de gegevens over de sterfte mogen we dus definitief concluderen dat radiotherapie een toegevoegde waarde heeft bij patiënten met een hoogrisicoprostaatkanker.

 

Referenties:

1.Widmark A, et al. Lancet 2009; Jan 24;373(9660):301-8

2.Fosså SD. et al. Eur Urol. 2016 Mar 26. pii: S0302-2838(16)00278-5 

22 juni 2016

« Terug