Kankerpatiënten en hun familie

Wat is radiotherapie? Patiënten en hun familie kunnen hier uitgebreide informatie vinden over radiotherapiebehandelingen in België.

Toegang 

Medische professionals en radiotherapie-oncologie

Als medische professional bent u vertrouwd met het concept radiotherapie. Bezoek deze pagina's voor een benadering vanuit medisch standpunt.

Toegang 

Beleidsmakers in de zorg en radiotherapie-oncologie

Radiotherapie is niet zoals andere medische vakgebieden. Dit onderdeel beschrijft bestaande kwaliteitsinitiatieven en kosteneffectiviteit.  

Toegang

Home > Nieuws

Nieuws

Overleving bij oudere patiënten met glioblastoma

Bij oudere en zwakke patiënten met glioblastoma is een bestraling van korte duur even goed als een klassieke radiotherapie. Dit is dus een aanvaardbare optie voor patiënten ouder dan 65 jaar, zeker wanneer een chemotherapie gecontra-indiceerd is.

In deze prospectieve, multicentrische fase 3-studie werden 61 patiënten gerandomiseerd in twee groepen. 26 patiënten werden behandeld met een korte behandeling van 25 Gy in vijf sessies en 35 patiënten met een klassieke radiotherapie van 40 Gy in 15 sessies. Enkel oudere en zwakke patiënten werden geïncludeerd: dit wil zeggen ouder dan 65 jaar en een Karnofsky Performance Status van minder dan 80%.

De mediane overall overleving bedroeg 6,8 maanden (CI 95%, 4,5 - 9,1 maand) in de groep met korte behandeling en 6,2 maanden (95% betrouwbaarheidsinterval; 2,6 - 5,9 maand) na een klassieke langdurige radiotherapie. Ook de mediane progressievrije overleving was beter (P = 0,706) na een kortdurende behandeling: 4,3 maand, (CI 95%; 2,6 - 5,9 maand) versus 3,2 maand (CI 95%; 0,1 - 6,3 maand).


Douglas Guedes de Castro et al.: Survival Outcomes With Short-Course Radiation Therapy in Elderly Patients With Glioblastoma: Data From a Randomized Phase 3 Trial.

Bron: Int J Radiation Oncol Biol Phys, Vol. 98, No. 4, pp. 931e938, 2017. http://dx.doi.org/10.1016/j.ijrobp.2017.03.037

25 augustus 2017

« Terug