Kankerpatiënten en hun familie

Wat is radiotherapie? Patiënten en hun familie kunnen hier uitgebreide informatie vinden over radiotherapiebehandelingen in België.

Toegang 

Medische professionals en radiotherapie-oncologie

Als medische professional bent u vertrouwd met het concept radiotherapie. Bezoek deze pagina's voor een benadering vanuit medisch standpunt.

Toegang 

Beleidsmakers in de zorg en radiotherapie-oncologie

Radiotherapie is niet zoals andere medische vakgebieden. Dit onderdeel beschrijft bestaande kwaliteitsinitiatieven en kosteneffectiviteit.  

Toegang

Home > Nieuws

Nieuws

Plaatselijke prostaatkanker en radiotherapie: hogere doses geven?

BRUSSEL  22/11 - Patiënten met een plaatselijke prostaatkanker kunnen baat vinden bij radiotherapie. Maar welke doses moet je geven? Sommigen pleiten voor een hoge dosis, ongeacht de agressiviteit van de tumor, in de hoop zo een ongunstige evolutie te voorkomen en de totale overleving te verhogen. Maar wordt die hoop bewaarheid? Een nieuwe prospectieve studie geeft het antwoord op die vraag.

Het is nu duidelijk bewezen dat een plaatselijke, goed gedifferentieerde prostaatkanker zonder tekenen van agressiviteit (gleasonscore < 7, PSA-gehalte < 3 ng/ml) in een aantal gevallen nooit zal verergeren. In die situatie volstaat misschien radiotherapie met de klassieke doses om de tumor lokaal onder controle te brengen. Of moet je toch harder toeslaan in de hoop zo de evolutie in te dijken en de overleving te verlengen, ook al moet je daar een prijs voor betalen in de vorm van meer bijwerkingen? Een vroegere meta-analyse van 5 gerandomiseerde klinische studies heeft aangetoond dat hogere doses bij de behandeling van een plaatselijke prostaatkanker de lokale en biologische controle van de prostaatkanker kunnen verbeteren, maar zegt niets over het effect van die strategie op de totale overleving.

Standaarddosis of hogere dosis?

Deze nieuwe, prospectieve, niet-gerandomiseerde studie1 heeft radiotherapie met een standaarddosis vergeleken met radiotherapie met een hogere dosis bij patiënten bij wie tussen 2004 en 2010 een diagnose van prostaatkanker was gesteld en die waren opgenomen in de "National Cancer Database". De patiënten werden in 3 groepen ingedeeld naargelang van het risico: patiënten met een laag risico (n = 12 229), patiënten met een intermediair risico (n = 16 714) en patiënten met een hoog risico (n = 13 358). In elke groep werden de patiënten verder opgesplitst in twee subgroepen naargelang ze een standaarddosis (68,4-75,6 Gy) hadden gekregen dan wel een hogere dosis (75,6-90 Gy). Een hogere stralingsdosis resulteerde in een betere overleving bij de patiënten met een intermediair risico (HR = 0,84, 95% BI 0,80 - 0,88, p < 0,001) en de patiënten met een hoog risico (HR = 0,82, p < 0,001). De patiënten met een laag risico daarentegen vonden geen baat bij een hogere stralingsdosis (HR = 0,98, p < 0,54). De auteurs hebben ook onderzocht of er een dosis-responsrelatie was. Bij elke stijging van de stralingsdosis met 2 Gy daalde de sterfte met 7,8% bij de patiënten met een intermediair risico en met 6,3% bij de patiënten met een hoog risico.

Niet gewettigd in geval van een laag risico

Dat bewijst volgens de auteurs dat een hogere stralingsdosis de totale overleving verbetert bij mannen met een plaatselijke prostaatkanker met een intermediair of hoog risico. Anderzijds leert de studie dat je minder agressief zou moeten te werk gaan bij de behandeling van mannen met een plaatselijke prostaatkanker met een laag risico.

Referentie

1.Kalbasi A, et al. JAMA Oncol. 2015 Oct 1;1(7):897-906. doi: 10.1001/jamaoncol.2015.2316.

22 november 2015

« Terug