Kankerpatiënten en hun familie

Wat is radiotherapie? Patiënten en hun familie kunnen hier uitgebreide informatie vinden over radiotherapiebehandelingen in België.

Toegang 

Medische professionals en radiotherapie-oncologie

Als medische professional bent u vertrouwd met het concept radiotherapie. Bezoek deze pagina's voor een benadering vanuit medisch standpunt.

Toegang 

Beleidsmakers in de zorg en radiotherapie-oncologie

Radiotherapie is niet zoals andere medische vakgebieden. Dit onderdeel beschrijft bestaande kwaliteitsinitiatieven en kosteneffectiviteit.  

Toegang

Home > Nieuws

Nieuws

Preoperatieve chemotherapie versus chemoradiotherapie

Een combinatie van preoperatieve chemotherapie en radiotherapie is beter dan chemotherapie alleen bij de chirurgische behandeling van lokaal uitgebreid adenocarcinoma van de oesophagogastrische junctie. Patiënten in goede algemene toestand ondergaan dan ook best preoperatief naast de chemotherapie een bestraling, hetgeen zowel de kans op lokale progressie vermindert als een betere overleving tot gevolg heeft.

In deze studie werden 119 patiënten met een lokaal uitgebreid adenocarcinoma van de oesophagogastrische junctie (Siewert types I - III) preoperatief ad random ingedeeld in twee groepen: een groep (59 patiënten) werd enkel behandeld met pre-op chemo (de chemotherapiegroep), de andere (60 patiënten) kreeg naast de chemobehandeling ook radiotherapie (de chemoradiotherapiegroep).

De lokale tumorvrije periode na resectie was significant langduriger na chemoradiotherapie (hazard ratio 0,37; 0,16 - 0,85, p = value 0,01) met 20 versus 12 patiënten nog vrij van lokale tumorprogressie na vijf jaar (p = 0,03).
Alhoewel de onmiddellijke postoperatieve mortaliteit iets hoger was in de chemoradiotherapiegroep (10,2% versus 3,8%, p = 0,26), noteerde men een merkelijk betere overleving na drie jaar en vijf jaar in de radiochemotherapiegroep (respectievelijk 46,7% en 39,5%) vergeleken met de chemotherapiegroep (respectievelijk 26,1% en 24,4%).


Michael Stahl et al.: Preoperative chemotherapy versus chemoradiotherapy in locally advanced adenocarcinomas of the oesophagogastric junction (POET): Long-term results of a controlled randomized trial.
 
Bron: European Journal of Cancer 81 (2017) 183-190 http://dx.doi.org/10.1016/j.ejca.2017.04.027

25 augustus 2017

« Terug