Kankerpatiënten en hun familie

Wat is radiotherapie? Patiënten en hun familie kunnen hier uitgebreide informatie vinden over radiotherapiebehandelingen in België.

Toegang 

Medische professionals en radiotherapie-oncologie

Als medische professional bent u vertrouwd met het concept radiotherapie. Bezoek deze pagina's voor een benadering vanuit medisch standpunt.

Toegang 

Beleidsmakers in de zorg en radiotherapie-oncologie

Radiotherapie is niet zoals andere medische vakgebieden. Dit onderdeel beschrijft bestaande kwaliteitsinitiatieven en kosteneffectiviteit.  

Toegang

Home > Nieuws

Nieuws

Prostaatkanker pT2N0 en pT3pN0: Betere totale overleving met hormoontherapie plus radiotherapie

Een studie met een follow-up van 12 jaar toont aan dat een combinatie van hormoontherapie en radiotherapie de totale overleving verbetert bij patiënten met een prostaatkanker pT2-3pN0. De studie in kwestie, de RTOG9601-studie, werd einde januari gepresenteerd op het congres van de ASCO GI in San Francisco.

Een hormoontherapie verhoogt de werkzaamheid van radiotherapie bij de behandeling van prostaatkanker. Meerdere gerandomiseerde studies waaronder de RTOG 86-10-, de RTOG 94-08- en de RTOG 9601-studie hebben het nut van een korte hormoontherapie van 4-6 maanden (volledige androgeenblokkade) geëvalueerd en zijn daarbij tot de conclusie gekomen dat die combinatie efficiënt is. De EORTC-studies hebben ook aangetoond dat een combinatie van radiotherapie en lange hormoontherapie beter is dan radiotherapie alleen: in beide studies (EORTC 22863 et RTOG 85-31) werd een hogere totale overleving waargenomen. Een lange hormoontherapie is te verkiezen boven een korte.

De NRG Oncology/RTOG 9601-studie1 is een fase III-studie bij 761 patiënten met een prostaatkanker stadium pT3pN0 (67% van de patiënten) of pT2pN0 (33% van de patiënten) met positieve resectieranden die een hormoontherapie met bicalutamide 150 mg/d (24 maanden) hebben gekregen tijdens en na een adjuvante radiotherapie na een radicale prostatectomie vs. radiotherapie + een placebo. De patiënten hadden een hoog PSA-gehalte (mediane spiegel 0,6 ng/ml, spreiding 0,2-4,0 ng/ml) na de operatie of een PSA-gehalte dat mettertijd progressief steeg. De radiotherapie bestond uit een dosis van 64,8 Gy in 39 fracties van 1,8 Gy. Het primaire eindpunt is de totale overleving. De studie werd op touw gezet om een daling van de sterfte met minstens 28,5% te kunnen detecteren. Op het congres van de ASCO GI in San Francisco werden de resultaten na een mediane follow-up van 12,6 jaar gepresenteerd.

Een betere overleving

Na 10 jaar follow-up was al een significant verschil in totale overleving vastgesteld in het voordeel van de combinatie antiandrogeentherapie + radiotherapie (RT) (82% vs. 78%, RR = 0,75). Na 12 jaar bedroeg de kankersterfte 2,3% met antiandrogeentherapie + RT en 7,5% met RT + placebo (p < 0,001). Ook de incidentie van recidief in de vorm van metastasen was lager: respectievelijk 14% en 23%. Bij subgroepanalyse werd vastgesteld dat patiënten met een PSA-gehalte > 1,5 ng/ml, positieve resectieranden en een gleasonscore > 7 het meeste baat vonden bij een hormoontherapie. De incidentie van graad III- en graad IV-toxiciteit was vergelijkbaar in de twee groepen. Er was een significant verschil in incidentie van gynaecomastie tussen de 2 groepen (70% vs. 11%). Tot besluit, het verschil in totale overleving wordt bevestigd na een follow-up van 12 jaar bij patiënten met een prostaatkanker pT2pN0 of pT3pN0 die werden behandeld met een combinatie van een antiandrogeen, in casu bicalutamide, en radiotherapie. Die combinatietherapie verlaagt ook de frequentie van recidieven in de vorm van metastasen en de sterfte. Dat is het opmerkelijke resultaat van de RTOG9601-studie. De resultaten na 5 jaar van de GETUG-AFU 16-studie, die ook patiënten volgt met een PSA-gehalte dat progressief was gestegen, gaan in dezelfde zin.

Referentie:

Shipley WU, et al. ASCO GI Symposium 2016. J Clin Oncol 34, supplement 2S, #3

29 maart 2016

« Terug