Kankerpatiënten en hun familie

Wat is radiotherapie? Patiënten en hun familie kunnen hier uitgebreide informatie vinden over radiotherapiebehandelingen in België.

Toegang 

Medische professionals en radiotherapie-oncologie

Als medische professional bent u vertrouwd met het concept radiotherapie. Bezoek deze pagina's voor een benadering vanuit medisch standpunt.

Toegang 

Beleidsmakers in de zorg en radiotherapie-oncologie

Radiotherapie is niet zoals andere medische vakgebieden. Dit onderdeel beschrijft bestaande kwaliteitsinitiatieven en kosteneffectiviteit.  

Toegang

Home > Nieuws

Nieuws

Prostaatkanker : Tabak + radiotherapie = groot gevaar

Een studie wijst op de gevaren van roken bij patiënten met prostaatkanker die worden behandeld met radiotherapie. Sigaretten roken zou niet alleen de toxiciteit van de behandeling verhogen, maar zou ook het risico op recidief, ontwikkeling van metastasen en de sterfte aan prostaatkanker verhogen.

De auteurs hebben de gegevens doorgenomen van 2.358 patiënten die radiotherapie hadden gekregen voor prostaatkanker. De patiënten werden in vier groepen ingedeeld: ‘actieve rokers’, ‘ex-rokers’, ‘niet-rokers’ en ‘geen gegevens over het rookgedrag van de patiënt’. In de overeenstemmende groepen werden verschillende parameters bepaald zoals het aantal pakjesjaren, het aantal jaren dat de patiënten gerookt hadden, de tijd die was verlopen tussen de rookstop en het begin van de radiotherapie.

Actief roken tijdens radiotherapie verhoogde het risico op biochemische relaps (stijging van de PSA-spiegel) met 40% (HR = 1,4, p = 0,02) en ging gepaard met een tweemaal hogere sterfte aan prostaatkanker (HR = 2,25, p < 0,001) en een hogere incidentie van metastasen (HR = 2,37, p < 0,001). Multivariate analyse toonde aan dat roken de urogenitale toxiciteit van de radiotherapie verhoogde zowel bij rokers (stijging van het risico op toxiciteit met 80%, HR = 1,8, p = 0,02) als bij oud-rokers (stijging van het risico op toxiciteit met 45%, HR = 1,45, p = 0,02). Roken bleek geen invloed te hebben op de toxiciteit voor het maag-darmstelsel.

De auteurs concluderen dat oncologen de aandacht van rokers zouden moeten vestigen op die problemen

Lees meer: http://www.artsenkrant.com/specialist/urologie/actualiteit/prostaatkanker-tabak-radiotherapie-groot-gevaar#sthash.xyoiBj53.dpuf

Dr Christian Cottriau

11 februari 2015

« Terug