Kankerpatiënten en hun familie

Wat is radiotherapie? Patiënten en hun familie kunnen hier uitgebreide informatie vinden over radiotherapiebehandelingen in België.

Toegang 

Medische professionals en radiotherapie-oncologie

Als medische professional bent u vertrouwd met het concept radiotherapie. Bezoek deze pagina's voor een benadering vanuit medisch standpunt.

Toegang 

Beleidsmakers in de zorg en radiotherapie-oncologie

Radiotherapie is niet zoals andere medische vakgebieden. Dit onderdeel beschrijft bestaande kwaliteitsinitiatieven en kosteneffectiviteit.  

Toegang

Home > Nieuws

Nieuws

Radiotherapie en androgeendeprivatietherapie bij plaatselijk gevorderde prostaatkanker

Een combinatie van radiotherapie en androgeendeprivatietherapie (ADT) verbetert de overleving bij een plaatselijk gevorderde prostaatkanker significant.

In deze langlopende studie werden patiënten met een prostaatkanker T3-4, N0/Nx, M0 of T1-2 met een PSA > 40 µg/l of een PSA van 20-40 µg/l met een Gleasonscore van 8-10 gerandomiseerd naar ADT alleen of ADT + RT. De totale overleving werd geëvalueerd met een log-ranktest gestratificeerd voor vooraf gespecificeerde variabelen. Tussen 1995 en 2005 werden 1.205 patiënten gerandomiseerd: 602 naar ADT alleen en 603 naar ADT + RT.

Na een mediane follow-up van acht jaar waren 465 patiënten overleden, van wie 199 aan prostaatkanker. De totale overleving was significant beter in de groep die werd behandeld met ADT + RT (hazard ratio [HR] 0,70; 95% BI 0,57-0,85; p < 0,001). De sterfte aan prostaatkanker daalde sterk na toevoeging van RT aan de ADT (HR 0,46; 95% BI 0,34-0,61; p < 0,001). De patiënten die werden behandeld met ADT + RT, vertoonden meer bijwerkingen als gevolg van de intestinale toxiciteit van de RT.

Volgens de auteurs toont deze studie aan dat de eerder gerapporteerde gunstige effecten op de overleving gehandhaafd blijven na een mediane follow-up van acht jaar. De studie bevestigt de waarde van RT bij de behandeling van mannen met een plaatselijk gevorderde prostaatkanker.

Mason MD et al. Final Report of the Intergroup Randomized Study of Combined Androgen-Deprivation Therapy Plus Radiotherapy Versus Androgen-Deprivation Therapy Alone in Locally Advanced Prostate Cancer. J Clin Oncol 2015.

09 maart 2015

« Terug