Kankerpatiënten en hun familie

Wat is radiotherapie? Patiënten en hun familie kunnen hier uitgebreide informatie vinden over radiotherapiebehandelingen in België.

Toegang 

Medische professionals en radiotherapie-oncologie

Als medische professional bent u vertrouwd met het concept radiotherapie. Bezoek deze pagina's voor een benadering vanuit medisch standpunt.

Toegang 

Beleidsmakers in de zorg en radiotherapie-oncologie

Radiotherapie is niet zoals andere medische vakgebieden. Dit onderdeel beschrijft bestaande kwaliteitsinitiatieven en kosteneffectiviteit.  

Toegang

Home > Nieuws

Nieuws

Win-winsituatie bij behandeling laagrisico - DCIS

In gecontroleerde, gerandomiseerde studies met twee groepen is er vaak een winnaar en een verliezer. Maar soms heb je een win-winsituatie.

Het primaire eindpunt van deze gerandomiseerde studie, de Radiation Therapy Oncology Group (RTOG) 9804-studie, was het homolaterale lokale falen na een tumorectomie wegens DCIS (ductaal carcinoma in situ). Van de 585 onderzochte vrouwen werden er 287 behandeld met radiotherapie (RT) en 298 werden gewoon geobserveerd. De mediane follow-up was zeven jaar en de vrouwen waren gemiddeld 58 jaar oud. Er waren minder gevallen van lokaal falen in de RT-groep dan in de observatiegroep (2 vs. 19).
Na zeven jaar bedroeg het percentage lokaal falen 0,9% in de RT-groep (95% betrouwbaarheidsinterval 0,0% - 2,2%) en 6,7% in de observatiegroep (95% BI 3,2% - 9,6%; hazard ratio 0,11; p < 0,001).
De studie werd uitgevoerd bij patiënten met borstkanker met laag risico (bij mammografie gedefinieerd als een laaggradig of intermediair gradig DCIS met een diameter van minder dan 2,5 cm en resectieranden van 3 mm of meer). In de RT-groep was meer acute graad 1/2-toxiciteit dan in de observatiegroep (76% vs. 30%), maar de frequentie van graad 3/4-toxiciteit was vergelijkbaar in de twee groepen (4,0% vs. 4,2%). RT veroorzaakte ook late toxiciteit: graad 1 bij 30,0% van de patiënten, graad 2 bij 4,6% en graad 3 bij 0,7%. De auteurs concludeerden dat de frequentie van lokaal falen in die subgroep van patiënten met een laagrisico-DCIS na een mediane follow-up van zeven jaar laag was met observatie, maar nog significant lager na RT.

Bron

McCormick B et al. RTOG 9804: A Prospective Randomized Trial for Good-Risk Ductal Carcinoma In Situ Comparing Radiotherapy With Observation. J Clin Oncol. Published online January 20, 2015 (link)

Dr. J. Ninane (www.artsenkrant.com)

23 februari 2015

« Terug