Kankerpatiënten en hun familie

Wat is radiotherapie? Patiënten en hun familie kunnen hier uitgebreide informatie vinden over radiotherapiebehandelingen in België.

Toegang 

Medische professionals en radiotherapie-oncologie

Als medische professional bent u vertrouwd met het concept radiotherapie. Bezoek deze pagina's voor een benadering vanuit medisch standpunt.

Toegang 

Beleidsmakers in de zorg en radiotherapie-oncologie

Radiotherapie is niet zoals andere medische vakgebieden. Dit onderdeel beschrijft bestaande kwaliteitsinitiatieven en kosteneffectiviteit.  

Toegang

Home > Woordenboek

Woordenboek

Radiotherapie is een medische specialiteit die erg technisch is en snel evolueert. Daarom kan het zijn dat sommige vaktermen en afkortingen niet meteen duidelijk zijn. Wij hebben een lijst met termen samengesteld die we kort verklaren. Deze lijst is zeker nog niet compleet. Contacteer BRAVO indien er termen ontbreken of indien een definitie onvoldoende duidelijkheid mocht scheppen.